Đăng thương hiệu
  • Xem đàn sư tử quật ngã hươu cao cổ

Xem đàn sư tử quật ngã hươu cao cổ

Quản trị viên | 14 giờ trước | 17582 lượt xem

Dù đã cố gắng nhưng chú hưu cao cổ tội nghiệp không thể chống lại sự tấn công liên tục của cả bầy sư tư. Và chú hưu xấu số dành phải làm mồi cho lũ sư tử đói khát.

Các bài liên quan khác
Khuyến mãi mọi nhàhợp tác