Đăng thương hiệu
  • Trong sáng cùng Tiếng Việt - Hành chính hay Hành chánh

Trong sáng cùng Tiếng Việt - Hành chính hay Hành chánh

Quản trị viên | 1 ngày trước | 23880 lượt xem

MIền Nam đọc là "Hành chánh"
Miền Bắc đọc "Hành chính"
Nghĩa thì giống nhau.

Tuy nhiên trong văn viết hoặc trong văn bản thì là Hành chính

Chi tiết các địa điêm ưu đãi quý vị và các bạn tham khảo tai đây

Các bài liên quan khác
Khuyến mãi mọi nhàhợp tác