Đăng thương hiệu
  • Trâu rừng hăng máu húc sư tử đến chết

Trâu rừng hăng máu húc sư tử đến chết

Quản trị viên | 3 giờ trước | 20693 lượt xem

Sư tử thường không bao giờ chịu khuất phục trước trâu rừng. Tuy nhiên, trong một cảnh quay hiếm gặp, sư tử đã bị trâu rừng hành hạ đến chết.

Các bài liên quan khác
Khuyến mãi mọi nhàhợp tác