Đăng thương hiệu

THƯ GỬI NGƯỜI Ở XA QUÊ

Quản trị viên | 16 giờ trước | 20504 lượt xem

ANH ơi em viết mấy dòng
THƯ tay em gửi mở lòng cùng anh
VIỆT Nam linh khí đất lành 
NAM nhi chẳng hổ thẹn danh can trường.

TRAO tình em đến anh thương
GỬI vào nỗi nhớ mười phương quê nhà
YÊU cùng bóng dáng Mẹ già
THƯƠNG cùng san sẻ một nhà bên nhau..

CHUNG cùng mảnh đất chôn rau
TAY này ta nắm cùng nhau chung tình
XÂY thành non nước hòa bình
ĐẮP thành nơi chốn đời mình ấm êm.

HẠNH ngộ trời đất se duyên 
PHÚC về cho được đoàn viên một nhà
QUÊ nghèo tắm nắng chan hòa
HƯƠNG đồng gió nội ngọt ngào thương nhau....  

 

Các bài liên quan khác
Khuyến mãi mọi nhàhợp tác