Đăng thương hiệu

Thơ hay - chia sẻ

Quản trị viên | 18 giờ trước | 16497 lượt xem

          Cho nhau một bàn tay
            Nào cùng nhau nắm chặt
            Hai bàn tay thân mật
            Ta chia khó chia khăn.

            Chia đắng lại chia cay
            Chia nhung và chia nhớ
            Chia vui và chia vẻ
            Chia giận cả chia hờn....

            Ta làm một phép chia
            Chung tay cùng san sẻ
            Chia đi rồi thành quả
            Ta nhận lại thương yêu.

            Cho nhau một vòng tay
            Nào cùng nhau siết chặt
            Chia suôn cùng chia sẻ
            Chia sẻ...trái tim ta.....

 

Các bài liên quan khác
Khuyến mãi mọi nhàhợp tác